Adalet Bakanlığı Memur Maaşları

111

Adalet Bakanlığı Memur Adalet Bakanlığı, birçok avukatın, hakimin, savcının ve diğer meslek erbabının aktif olarak görev yaptığı, hukukun üstünlüğünü sağlamak, insanların haklarını korumak için görev yapan bir bakanlıktır. Sanıldığının aksine yalnızca hukuk fakültesi mezunlarından oluşan bir yapısı bulunmamaktadır. Oldukça farklı meslek mensuplarının ortak çalışması ile işleyen bir düzenden söz etmek mümkündür. Adalet Bakanlığı yıl içerisinde […]

Gümrük Memuru Maaşları

111

Gümrük Memuru Türkiye, gelişen ekonomisi, artan tüketim potansiyeli itibari ile dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almaktadır. Durum böyle olunca gümrük memurunun önemi de daha anlaşılır bir hal almaktadır. Gümrük memuru, genel olarak dış ticaret işlemleri sırasında gözlemlenen ticaret politikası, gözetim uygulamaları, vergi tahsili, usulsüzlük cezaları ve bunların hukuki dayanağını sağlama amacı ile çalışmaktadır. Gümrük […]

SGK Memur Maaşları

111

SGK Memur Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşlarımızın daha iyi bir yaşam idame etmesi için kurulmuş bir güvencedir. Birçok başlıkta insanlara hizmet veren SGK, bu bağlamda birçok meslek erbabını da bünyesinde barındırmaktadır. Yılın belli dönemlerinde duyurduğu memur alımı ilanları ile yeni çalışma arkadaşlarına kapıyı açmakta ve hizmette iyileştirmeyi benimsemektedir. SGK geçtiğimiz yıl kamu maliyesi, iktisat, uluslararası ekonomi, […]

İşkur Memur Maaşları

111

İşkur Memur Ülkemizin resmi olarak görev yapan iş bulma kurumudur. Belli dönemlerde farklı meslek kurumlarına kalifiye eleman yetiştirmek adına eğitim programları oluşturur ve günlük belli bir miktar ödeme yapak kişileri bu işlere teşvik etmeye çalışırlar. İşkur’da memur olarak görev yapan kişiler, 657 sayılı kanuna tabi görevlerini yapmaktadırlar; vezne, gişe görevlisi, arşiv sorumlusu gibi farklı meslek […]

Üniversite Memur Maaşları

111

Üniversite Memur  KPSS puanı ile birlikte alım yapan ve üniversitenin belli birimlerinde farklı alt kategoriler ile çalışma alanı oluşturan meslek grubudur. Bilgisayar teknisyeni, arşiv sorumlusu, halkla ilişkiler, basın ve medya sorumlusu, öğrenci işleri gibi çok sayıda kategoriye sahiptir ve 657 sayılı yasa doğrultusunda kişiyi memur statüsüne alır. Üniversitelerin farklı birimlerinde görev alan memurların, üniversitenin sunduğu […]

Devlet Memuru Maaşları

111

Devlet Memuru Anayasa’da kesinlikle memurluğun tanımına dair bir açıklamada bulunulmamıştır. Yalnızca Anayasa’da yer alan 128. Maddenin 1. Fıkrasında kamu görev ve yükümlülüklerinin kimler tarafından gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Bu durum bir tanım niteliği taşımamaktadır. Ancak Türk Ceza Kanunu’nun 279. maddesinde memuriyetin net bir tanımını gözlemleyebiliyoruz. Memurluk belli branşlarda yetenekleri bulunan ve bilimsel anlamda yetkinliğe ulaşmış bireylere verilen […]

Belediye Memur Maaşları

111

Belediye Belediyelerin ilgili birimlerinde görev alan ve 657 sayılı kanuna müteakiben görevlendirilen meslek grubudur. Kpss sınavı ile birlikte alım yapan ve ilgili belediyelerin kurumlarına atama işlemlerini de birebir mülakat ile yapan meslek koludur. Yüz kızartıcı suç işlemedikte sonra görevden alınma ya da zorunlu gönderilme gibi bir durum söz konusu yoktur ancak benzer suçlar ile birlikte […]

PTT Memur Maaşları

111

Türkiye’nin en eski ve büyük kurumlarından biri olan PTT, ihtiyaç dahilinde yılın belli dönemlerinde personel alımına başvurur. PTT kargo ve kredi yapılandırması ile ihtiyaç duyulan personel sayısı son derece artmıştır. 2013 yılında PTT, sözleşmeli çalışanlarının tamamını kadrolu yapıya geçirerek, çalışanlarına büyük güven vermiş ve onlara karşı duyduğu hassasiyeti gözler önüne sermişti. PTT PTT memur alımı […]

Güncel Maaşlar

Yeni yayınlanan web sitesinde bir çok mesleğe ait maaşları öğrenebilirsiniz. Yüzlerce mesleğe ait maaşları detaylıca öğrenebileceğiniz sitemizde aynı zamanda o meslekte çalışan personellerin yorumlarını’da öğrenebilirsiniz. Kpss’ye mi girdiniz? hangi mesleği seçeceğinize karar veremiyormusunuz? o zaman sizi sitemize davet ediyoruz hangi mesleği seçmeniz gerektiğini sitemizden detaylıca öğrenebilir fikir sahibi olabilirsiniz. Bilindiği üzere kpss sınavı 2 yılda […]

Merkez Bankası Memur Maaşları

111

Merkez Bankası Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik anlamda bütün yükünü çeken bir kuruluştur. Hal böyle olunca yıl içerisinde belli periyotlarda memur alımı yapmakta ve bu alımlar genelde çok farklı branşlarda olmaktadır. İhtiyaç dahilinde yapılan duyurular eşliğinde çok farklı alanlarda hizmet verecek memurlara yönelik kriterler de açık bir şekilde belirtilmektedir. Merkez Bankası Memur nasıl olunur? Merkez […]

memur maaşları , maaşları ne kadar