[sg_popup id=1]
Memur Sözlük 

Asil Memur Ne Demektir?

Geçtiğimiz günlerde kaleme aldığımız yazımızda, aday memur nedir, aday memurluk süreci neleri kapsar konularını açıklamıştık. Bugün ise asil memur ne demektir, ne zaman asil memur olunur, asil memur olmanın önemi nedir gibi soruları cevaplandıracağız.

 

Asil Memur Nedir?

Aday memurluğun bitmesi ile başlayan yeni sürece asil memurluk nedir. Yani işe yeni başlayan memurun, deneme ve denetlenme sürecini olumlu bir şekilde tamamlaması ve bunun da ilgili amirlerce tasdik(onay) edilmesi ile ilgili memur artık asil memur olarak nitelendirilir.

 

Ne Zaman Asil Memur Olunur?

Aday memurlukla ilgili yazımızda, 657 Devlet Memurları Kanunu’na göre aday memurluk sürecinin 1-2 yıl arasında olacağını belirtmiştik. Yani çalıştığınız kamu kurumundaki en üst amirin inisiyatifine bağlı olarak aday memurluğunuz 1 yılın sonunda da kalkabilir, iki yılı doldurmanız da beklenebilir. Kamu kurumlarında genellikle iki yılın dolması beklenmekle birlikte bu süre dolduktan sonra asil memurluk süreci başlatılır. Yetkili amirlerin onay silsilesi ile yazışma işlemleri sona erdikten sonra, yetkili amirlerin huzurunda aday memura aşağıdaki yemin belgesi okutularak yemin ettirilir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

Yemin işlemini tamamlayan aday memur, ilgili “Yemin Belgesi”ni imzalayarak asil memur statüsünde göreve başlar.

 

Asil Memur Olmanın Önemi Nedir?

Yeni başlayan memur için bir an önce asil memur olmak çok önem arz etmektedir. Nitekim aday memurluk süreci, olabildiğince hassas ve birtakım önemli imkanlardan yoksun bir süreçtir. Örnek vermek gerekirse aday memurluk sürecinde yapılacak disiplin vb. konulardaki hatalar, henüz asil memur olmadığınız için direkt memurluktan atılmanıza neden olabilir. Bunun dışında aday memurluk sürecinde bazı haklardan da faydalanılması mümkün değildir. Kurumlar arası geçiş isteği buna verilebilecek en somut örneklerden biri olup aday memur statüsündekilerin, kurum arası geçiş yapma hakkı bulunmamaktadır.

↓ Bu yazıları da okuyabilirsiniz ↓

One Thought to “Asil Memur Ne Demektir?”

  1. […] Asil memur ne demektir? Okumak için TIKLAYIN […]

Leave a Comment