[sg_popup id=1]
Ekonomi Memur Maaşları 

GİH Sınıfı Memurların Ek Ödeme Tablosu Analizi

Kamuda çalışanların en çok ilgilendikleri konu kuşkusuz ki maaşlar. Kamu çalışanları tarafından memur maaşı nasıl artar, memur maaşını nasıl yükselir gibi soruların cevapları sürekli aranır. Biz de bunu hesaba katarak özellikle hizmet sınıfları bazında memur maaşlarını etkileyen önemli unsurlardan biri olan ek ödeme tablosuna değineceğiz.

 

Memur Maaşı Nasıl Artar?

Memur maaşı nasıl artar sorusunun ne denli popüler olduğunu biliyoruz.  Memur maaşını etkileyen önemli unsurlardan birisi de kuşkusuz ki memuriyet derece/kademe düzeyidir. Nitekim memur maaş kalemlerden biri olan ek ödeme oranı, memurların derece/kademe düzeylerine göre belirlenmektedir. Bu kapsamda GİH sınıfı ek ödeme oranlarını belirten tablo şu şekilde düzenlenmiştir.

Genel idare hizmetleri sınıfı                      Ek Ödeme Oranı(%)  Ek Ödeme Tutarı
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 110 1.134,35
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 100 1.031,23
3) 5-7 dereceden aylık alanlar 90 928,10 TL
4) Diğer derecelerden aylık alanlar 85 876,54 TL

 

Tablodan da anlaşılacağı üzere 7 üzere derece/kademe seviyesinde bulunan GİH sınıfı bir memur 5-7 derece aralığına girdiğinde, ek ödeme oranı 5 puan artarak maaşında en az 52 lira civarı bir artış olacaktır. Yine 5-7 aralığındaki bir memur da 3-4 derece aralığına girdiğinde ek ödeme oranı 10 puanlık bir artış gösterecek ve maaşı en az 103 lira artacaktır. 1-2 derece aralığına giren memurun ek ödeme oranı da 10 puanlık artış gösterecek ve maaşı en az 103 liralık bir artış gösterecektir.

Tablodan da görüldüğü üzere memur için derece-kademe önemli bir unsurdur. Alınabilecek her kademe veya derece memur için çok önem arz etmektedir.

↓ Bu yazıları da okuyabilirsiniz ↓

Leave a Comment