Kamuda Programcı ve Çözümleyici Maaşları

Programcı ve Çözümleyici unvanlı memurluklar genel itibariyle birbirine eşdeğer kadrolar olarak görülmektedir. Görev alanlarını özetle belirtmek gerekirse Programcı unvanına sahip memurların program yapma, çözümleyici unvanındaki memurların ise programlardaki hataları giderme konusunda görev aldıklarını söyleyebiliriz. Her iki kadro da Teknik Hizmetler sınıfında yer almakla birlikte programcı ve çözümleyici unvanlı memur maaşları…

Read More