TEİAŞ Memur Maaşları

TEAİŞ(Türkiye Elektrik İletim A.Ş.), 399 sayılı kanuna tâbi olan KİT(Kamu İktisadi Teşebbüsü) kurumlarından biridir. Bu kuruma atanan memurlar sözleşmeli statüde olmakla birlikte kadrolu memurdan gerek güvence gerekse diğer bakımdan kayda değer bir farkı bulunmamaktadır. Hatta mali ve sosyal imkanlar açısından 657 sayılı kanuna tâbi olarak çalışan memurlara göre daha avantajlı…

Read More